Az USA és Európa között kötendő szabadkereskedelmi egyezmény komoly veszélyekkel fenyeget: rázúdítaná az amerikai tőkét és szabályokat Európára. Növekedni fog a munkanélküliség, romlani fog a környezet állapota, zöld utat kapna a GMO – s ami a legveszedelmesebb – olyan vitarendezési mechanizmust léptetne életbe, amely véglegesen lebontaná a közösségek államát. Civilek európai polgári kezdeményezést indítottak a tervezet ellen, amelyet interneten keresztül lehet aláírni.  Összesen 2 millió aláírást várnak az Európai Unió tagállamaiból, jelenleg 1,35 milliónál tartanak. Magyarországról eddig a petíciót 3800-an írták alá, innen összesen 15750 aláírás szükséges. A Magyar Patrióták Közössége azért is csatlakozott a Stop TTIP kezdeményezéshez, mert az egyezmény veszélybe sodorhatja a tradicionális európai kultúrákat, így a magyar kultúrát is.

A Magyar Patrióták Közössége 2015. február 5-én kelt közleményében jelentette be csatlakozását a Stop TTIP nevű európai polgári kezdeményezéshez. Bár tisztában vagyunk vele, hogy ennek a tragikus következményekkel fenyegető megállapodásnak a megkötése nem ezáltal fog eldőlni, ám egy sikeres aláírásgyűjtés mindenképpen hátráltathatja, szerencsés esetben megakaszthatja a folyamatok előrehaladását. Egyesületünk fő céljának azt tekinti, hogy a Magyarországról szükséges aláírások a hónap végéig összegyűljenek. Minden támogatónkat arra kérjük, hogy írja alá! Ha megakadályozni nem is tudjuk, rajtunk ne múljon!

A petíció aláírása

A nemzetközi petíció aláírása rendkívül egyszerű, már magyar nyelven is elérhető. Kattintson: http://stop-ttip.org/alairas/

A petíció szövegének magyar fordítása

STOP TTIP! – Európai Polgári Kezdeményezés

Felszólítjuk az Európai Unió és tagállamainak intézményeit, hogy minél hamarabb függesszék fel  az Egyesült Államokkal  a Transzatlanti Szabadkereskedelmi Egyezményről (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) folytatott tárgyalásaikat, és hogy ne írják alá a már elkészült szabadkereskedelmi egyezményt Kanadával (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).

Főbb célkitűzéseink:

Meg kívánjuk akadályozni a TTIP-t és a CETA-t, mivel ezen egyezmények több olyan kulcsfontosságú témát is érintenek – mint a befeketetői-kormányzati viták rendezése és a szabályozásra vonatkozó törvények módosítása – amelyek a demokráciára és a jogállamiságra nézve komoly veszélyt jelentenek. Meg kívánjuk akadályozni a munkáltatói, szociális, környezetvédelmi, titoktartási és fogyasztói szabványok csökkenését, valamint a vízügyi szolgáltatások és a kulturális javak deregulációját. Ezeket az intézkedéseket olyan tárgyalások eredményeképpen fogadnák el, amelyekből teljes mértékben ki lett zárva a nyilvánosság. Ez a polgári kezdeményezés egy alternatív kereskedelmi és befeketetési politikát tartana elfogadhatónak.

Érvek a TTIP ellen

 1. Enyhítené a környezetvédelmi szabályokat, mivel az Európai Unió és az Egyesült Államok szabályozásának harmonizálását tűzte ki célul. Tehát MINDIG AZ ENYHÉBB szabály fog vonatkozni a multikra és ROMLANI FOG A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA.

 2. Zöld utat enged a GMO-knak (gémódosított élelmiszereknek), miközben több kutatás szerint komoly környezeti és egészségügyi veszélyekkel, mellékhatásokkal járhat a GMO élelmiszerek forgalmazása, termesztése, fogyasztása.

 3. A tárgyalások lebonyolítása antidemokratikus volt – titokban zajlanak, zárt ajtók mögött. Ez a demokráciával és a jogállamisággal ELLENTÉTES.

 4. Az egyezmény elfogadása bevallottan emelné a munkanélküliséget. Nekünk, európaiaknak, amikor eleve számos EU-s tagállamban rekord munkanélküliség van, PONT ERRE VOLNA SZÜKSÉGÜNK?

 5. Az európai munkaügyi szabályok és előírások enyhülni fognak. MÉG KÖNNYEBBÉ FOG VÁLNI KIRÚGNI EMBEREKET

 6. A befeketetőket védő szabályok a nagyvállalatokat részesítik előnyben. Ha lesz is egyáltalán ebből több GDP-növekedés, az CSAK az exportra berendezkedett nagytőkét fogja gyarapítani. A kis-és középvállalkozásoknak, különösen a magasabb munkanélküliséggel küszködő országokban, nem fogja az egyezmény lényegesen segíteni.

 7. Az élelmiszerbiztonsági előírások lazítása komoly problémákhoz vezethet. Mivel a jogharmonizáció erre is vonatkozik, az Egyesült Államok élelmiszerbiztonsági szabályait kell nekünk is elfogadnunk. Azaz, TÖBB MEGBETEGEDÉST ÉS TÖBB ÉTELMÉRGEZÉST eredményezhet a szabadkereskedelmi egyezmény.

 8. A közszolgáltatások privatizációja is várható, hiszen az egyezmény előírja a deregulációt ezen a téren is.

 9. Az állampolgárok adataiba szabad betekintést kaphatnak az amerikai titkosszolgálatok. Hiányzik nekünk az, hogy ÁLLANDÓ MEGFIGYELÉS ALATT ÉLJÜNK?

 10. A közszolgáltatások visszaállamosítását lehetetlenné tenné az egyezmény, vagy legfeljebb hatalmas összegek kifizetése árán lehetne ilyen intézkedést véghezvinni.

 11. Adatainkat könnyebben eladhatják reklám-célból különböző piaci szereplők.

 12. Az ISDS vitarendezési mechanizmus értelmében a különböző nagyvállalatok kártérítést kaphatnak a szuverén államok döntéseiből eredő károk fedezésére. Azaz, szabadon beperelhetnek egy kormányt, HA NEKIK NEM TETSZŐ DÖNTÉST HOZ, ÉS A MI PÉNZÜNKBŐL LESZ KÖTELES KIFIZETNI AZ ÁLLITÓLAGOS KÁRUKAT. Nekünk mikor adtak utoljára kárpótlást?

A Magyar Patrióták Közössége közleménye

A TTIP eddig nyilvánosságra került részleteiből egy olyan profitközpontú, a helyi közösségeken szégyenérzet nélkül átgázoló, gátlástalan rendszer képe rajzolódik ki, amely létrejöttének meggátolása elemi érdekünk. A nemzetközi cégek kivonása a fogadó állam joghatósága alól tragikus következményekkel járna: ez egyet jelentene a közösségek államának (és így nemzeti szuverenitásunknak) teljes felszámolásával.

A Magyar Patrióták Közössége ezért közleményben csatlakozott a szabadkereskedelmi megállapodást elutasítókhoz.

Írja alá a petíciót Ön is! Kattintson és terjessze: http://stop-ttip.org/alairas/

Magyar Patrióták Közössége © 2015. február 2.