Közlemény

Várható társadalmi hatásaira való tekintettel a Magyar Patrióták Közössége indokoltnak látta, hogy véleményét közzétegye az előkészítés alatt álló, az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint Kanada között kötendő „szabadkereskedelmi egyezmény” (TTIP) tárgyában.

A társadalom háta mögött folytatott tárgyalások körvonalai alapján biztosnak látszik, hogy a tervezett megállapodás ránk erőltetése nem szolgálja a mi érdekeinket. Gazdaságilag Közép-Európa országai számára a gyarmati függés fokozódását, a munkanélküliség növekedését, a GMO-tilalom feloldását eredményezné. Mindez ellentétes a magyar érdekekkel. Különösen veszélyesnek tartjuk, hogy a szerződés olyan vitarendezési mechanizmust vezetne be a multinacionális vállalatok részére, amely révén beperelhetnének egyes országokat, amennyiben azok piac- és fogyasztóvédelmi célú törvényei gazdasági érdekeiket sértenék. Ez gyakorlatilag egyet jelentene a közösségek államának felszámolásával.

Kulturális egyesületként nem tekinthetünk el a tervezett megállapodás immateriális hatásaitól sem. Az amerikanizmus korlátok nélküli szabadjára engedését a még megmaradt hagyományos európai értékek elleni támadásnak tartjuk. Primátust biztosítana egy olyan ideológiának, amely már bebizonyította, hogy az emberekben meglévő jellem és mérték elvesztését, az értékrendbeli elsekélyesedést, a tradíció tagadását és az önzésre épülő tömegtársadalom kialakítását tekinti programjának.

Mivel a transzatlanti szabadkereskedelmi egyezmény megkötése kizárólag a globális nagytőke profitérdekeit szolgálná, és a magyar szuverenitást tovább csorbítaná, a Magyar Patrióták Közössége azt elutasítja, és az ellene létrejött Stop TTIP! nevű európai polgári kezdeményhez csatlakozik.

Magyar Patrióták Közössége © Budapest, 2015. február 5.