Várjuk a jelentkezőket tagságunkba!

A Patriótákat olyan magyar fiatalok alapították meg öt évvel ezelőtt, akik elkötelezettek hazájuk iránt, és fontosnak érzik hagyományaink és történelmünk tiszteletét. Aki egyetért céljainkkal és szeretne tenni a nemzet értékeinek megóvásáért, a határon túli magyar közösségek megmaradásáért, annak köztünk a helye!

Csatlakozz!

Tudnivalók a tagságról

A Magyar Patrióták Közösségéhez kétféle módon lehet kapcsolódni: általános tagként és pártoló tagként.

Az általános tagok  az egyesület mindennapi életében is aktívan közreműködnek. Kiveszik részüket a Patrióták feladataiból és a csapatmunkából, részt vehetnek szabadidős programjainkon, szakmai és tematikus műhelyeink munkájában és az egyesület tanulmányi útjain is! A tagdíj éves összege 3.000 Ft.

pártoló tagok a Magyar Patrióták Közössége céljaival egyetértenek, és az egyesület által végzett munkát nem személyes közreműködésükkel, hanem csak erkölcsileg vagy anyagilag kívánják támogatni. Nem kötelesek részt venni az egyesület programjain és működésében, hanem elsősorban erkölcsileg és az általuk vállalt anyagi hozzájárulással segítik munkánkat. A pártolói hozzájárulás legkisebb összege évi 3.000 Ft lehet.

Jelentkezési lap

A Magyar Patrióták Közösségéhez való csatlakozáshoz az Alapszabály ismerete kötelező. A tagfelvételt az alábbi online jelentkezési formula kitöltésével, vagy a jelentkezési lap letöltésével (Dokumentumok alatt), kitöltésével és e-mailen (szkennelve) vagy postán történő beküldésével (1024 Budapest, Margit körút 31–33. IV/5.) lehet kérvényezni.

Az alábbi formula kitöltésével kinyilvánítom azon szándékomat, hogy a Magyar Patrióták Közössége egyesület általános, vagy pártoló tagja kívánok lenni. Kijelentem, hogy a Magyar Patrióták Közösségéről, különösen a célokról és a tagsági viszonyról részletes tájékoztatást kaptam, azt megértettem és elfogadom, továbbá az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom. Egyben nyilatkozok, hogy a tagság feltételeinek megfelelek, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Patrióták Közössége az általam megadott személyes adatokat bizalmasan kezelje.
Vállalom, hogy az Egyesületet lehetőségeimhez mérten segítem céljai megvalósításában.Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok valósak, és az azokban bekövetkezett változásokat az Egyesületnek nyolc napon belül bejelentem.

Minden mező kitöltése kötelező!Jelentkezés formája*


FtA hírlevelünkre feliratkozott támogatókat e-mailben értesítjük kezdeményezéseinkről, céljainkról és fontosabb híreinkről. Emellett rendszeresen megküldjük a Patrióták Krónikáját, ami az egyesület szabadon terjeszthető internetes kiadványa.

Dokumentumok

Alapszabály
Jelentkezési lap általános tagságba
Jelentkezési lap pártoló tagságba

A tagfelvétel menete

A jelentkező elhatározza magát, hogy csatlakozni kíván egyesületünkhöz. Első lépésben elolvassa (és elfogadja) szervezetünk Alapszabályát, majd kitölti a jelentkezési lapot, amelyet aláírva postán vagy e-mailben juttat el hozzánk, vagy kitöltheti a fenti online jelentkezési formulát is.

A jelentkezés beadását követően a Magyar Patrióták Közössége felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot, majd egy személyes találkozást követően elnökségünk dönt a kérelem elbírálásáról.

Segítse munkánkat Ön is! Legyen tagja közösségünknek!