„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság”

2010. évi XLV. törvény

 „Minden magyar felelős minden magyarért”

Szabó Dezső
Jótékonysági koncert a Duna Palotában
Jótékonysági koncert a Duna Palotában
(Credo Együttes, a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért, 2018)

A Magyar Patrióták Közössége alapszabályban rögzített célja a Kárpát-medencében élő magyarok összetartozás-tudatának erősítése, lelki és szellemi egyesítésének megteremtése, amiben saját eszközeivel egyesületünk is szerepet vállal. Erről szól a 2015-ben útjára indult Nemzeti Összetartozás Program, aminek lényege, hogy a Magyar Patrióták Közössége minden évben kiválaszt egy élni és megmaradni akaró, de forráshiányos határon túli magyar közösséget, és annak meghatározott jövőbeli tervének megvalósítása érdekében jótékonysági estet és adománygyűjtést szervez.

A Patrióták Nemzeti összetartozás programja 2019-ben megvalósult a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

Az egyesület Nemzeti Összetartozás Programjának célja, hogy a helyi magyar közösségek megmaradását és megerősödését egyesületünk hatékonyan elősegítse. Ennek érdekében olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek elősegítik a szülőföldön boldogulást, a demográfiai fordulatot vagy visszafordítják az asszimilációt. 2015-ben a szerémségi Maradék (Délvidék) református óvodája és közössége, 2016-ban a kárpátaljai Huszt magyar szórványiskolája, míg 2017-ben a kővárvidéki (Észak-Erdély) Magyarberkesz Magyar Házának megvalósítását támogattuk. 2018-ban az ukrajnai válság sújtotta Kárpátaljára irányult figyelmünk: ezúttal két helyszínt, év elején Korláthelmec új magyar óvodájának megépítéséért, decemberben pedig Salánk ifjúsági házáért szerveztünk gálaestet. 2019-ben a felvidéki Kecső magyar kisiskoláját fogjuk segíteni.

Jótékonysági est Salánkért
Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás Bizottságának elnöke, több estünk fővédnöke
Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás Bizottságának elnöke, több estünk fővédnöke

A helyi közösségek kiválasztásakor elsődlegesen az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. élő helyi közösségek olyan forráshiányos, ugyanakkor működésképes kezdeményezéseit kell támogatni, amelyek elősegítik a szülőföldön való boldogulást, a megmaradást, valamint a demográfiai fordulatot;
  2. a támogatandó ügy biztosítja a jövő nemzedékek nemzeti öntudatának megerősítését;
  3. a kezdeményezés hozzájárul a helyi kulturális örökség megőrzéséhez vagy gyarapításához;
  4. elmélyíti a nemzeti összetartozást és a Kárpát-medencei tudatot;
  5. a juttatott támogatás méltó közösséghez kerül, amelyik nyitott arra, hogy őszinte és tartós partnerséget építsen ki a Magyar Patrióták Közösségével.

A magyar kultúra ünnepén tartandó jótékonysági est célja a nemzeti összetartozás megerősítése, a határon túl élő magyar közösségek támogatása. A jótékonysági esteket hagyományosan a Magyar Kultúra Ünnepe, január 22. alkalmából szervezzük meg Budapesten – az utóbbi években a Magyarság Házával együttműködésben, a Budai Várban. A Nemzeti Összetartozás Program megvalósítása során egyesületünk kiváló kapcsolatot tart fenn az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságával. Egyesületünk lehetőségeihez mérten szerepet vállal a támogatott helyi közösségek részéről felmerülő fejlesztési, beruházási igények becsatornázásában és a megfelelő magyar állami szervek felé való továbbításában, érdekeik képviseletében.

Magyarberkeszi fiatalok jótékonysági estünkön (2017)
Magyarberkeszi fiatalok jótékonysági estünkön (2017)

A januári jótékonysági esteket követően minden évben tovább tart az adománygyűjtés, hogy azok is adakozhassanak, akik nem tudnak személyesen megjelenni a rendezvényen. A befolyt bevételek átadására rendszerint ünnepélyes keretek között kerül sor. 2017 júniusában a Magyarberkesz javára gyűjtött adományok átadását Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke is megtisztelte jelenlétével. Fontos, hogy a kedvezményezetteket a támogatás erejéig elszámolási kötelezettség terheli.
Az egyesület támogatásával megvalósuló helyi projektek haladásáról, az együttműködés során elért eredményekről honlapunkon külön-külön beszámolunk. Büszkék vagyunk arra, hogy partnereink egyesületünk segítségével el tudnak indulni, és álmaikat valóra válthatják. Eddig minden alkalommal megállapíthattuk, hogy a segítség jó helyre került.

2017: a leendő közösségi házért Magyarberkeszen
2017: a leendő közösségi házért Magyarberkeszen

A Nemzeti Összetartozás Programban évről évre eggyel több település vesz részt, így idővel valóban egy Kárpát-medencei szintű hálóvá nőheti ki magát. Éppen ez a célunk: a személyes kapcsolatok szálain keresztül elválaszthatatlanul összekötni a mesterségesen szétszakított nemzetrészeket.

A bevételek alakulása több év távlatában
A bevételek alakulása több év távlatában