A magyar szabadságharc dicsőséges 1849. évi tavaszi hadjáratának legfényesebb győzelmét a Klapka és Damjanich tábornokok által vezetett magyar honvéd-csapatok, a felvidéki Léva városától mintegy 20 km-re délre található Nagysallónál aratták, 1849. április 19-én, a számbeli túlerőben lévő császári és királyi egyesült hadtestekkel szemben.

A csatában közel 900 magyar honvéd esett el. Emléküket két, máig álló emlékmű őrzi: a nagysallói obeliszk, valamint a lévai katolikus temetőben, az akkor még jelentős magyar többség által lakott városban 1871. október 21-én felavatott honvéd emlékmű. Ez utóbbi a lévai kórházba szállított és ott elhunyt mintegy 200 honvéd emlékét örökíti meg. Az 1871-es emlékmű az akkori Lévai Magyar Asszonyok Ligája kezdeményezésére közadakozásából épült meg. Az azóta eltelt közel másfél évszázad alatt a többszöri impérium-váltás és a magyarok részarányának a Szlovákiához tartozó Felvidéken bekövetkezett drámai csökkenése súlyos nyomokat hagyott az emlékmű állapotán. 144 évvel később, a kései utódszervezet, a Kosztolányi Magdolna elnök-asszony által vezetett Lévai Magyar Asszonyok Ligája – közadakozásból, a szlovák városvezetés teljes részvétlensége mellett – felújította az emlékművet. Számomra megtisztelő, hogy jómagam is a felújítás támogatói között lehettem.

A felújított emlékoszlopon az alábbi felirat olvasható:

“Csatájok a védelmezett
Népjog csatája volt,
Melyet szent eskü, szent kötés
Ellen zsarnok tiport.”

A felújított emlékmű avatására és felszentelésére 2015. október 6-án, az aradi tizenhármak emléknapján került sor. Ünnepi beszédet mondott Duray Miklós, korábbi parlamenti képviselő és pártelnök, a Szövetség a Közös Célokért egyesület elnöke. A szertartáson mintegy százötvenen vettek részt, döntően a lévai magyarság képviselői. A Magyar Patrióták Közössége nevében az emlékmű talapzatán nemzeti színeket hordozó koszorút helyeztem el. Az ünnepi megemlékezést követően a lévai Magyar Ház állófogadásán Gubík László, az MKP lévai elnöke és Wirth Jenő, a Reviczky Társulás elnöke köszöntötte a résztvevőket.

Éhn József
Magyar Patrióták Közössége
© 2015. október 6.