A Nemzeti Örökség Intézete meghívását elfogadva a Magyar Patrióták Közössége is képviseltette magát Kossuth Lajos Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található mauzóleumának felújítása alkalmából 2015. december 9-én tartott ünnepélyes megnyitón. Magyarország egykori kormányzójának 1909-ben felszentelt mauzóleuma hét emelet magasságával a legnagyobb magyar sírépítmény.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a NÖRI elnöke beszámolt az alig fél év alatt végbement felújításról és az Intézet sírhelyvédelmi tevékenységéről. Emlékeztetett arra, hogy a rossz állapotú mauzóleumot 2014-ben életveszély miatt kellett bezárni. Elmondta, hogy a tavaly decemberben kiírt pályázat keretét nem használták fel teljes mértékben, ezért a 410 millió forintnyi elkülönített forrásból további történelmi sírokat újítanak meg.

A kormány nevében felszólaló Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy számunkra Kossuth Lajos a hajlíthatatlanságot, a megalkuvást nem ismerő cselekvést jelenti. Kossuth ugyanis kivétel nélkül elutasította a nemzeti érdek kárára tett engedményeket. Kossuth nézetei és politikai javaslatai ma is aktuálisak, mivel hasonló jellegű dilemmákkal kell szembenéznie a magyar nemzetnek, mint 1848-49-ben. Zárásképpen arra szólította fel a hallgatóságot a miniszter, hogy próbáljunk meg végre nem engedni a ’48-ból.

Egy élettani megfigyelés szerint bármely organizmus, amely elveszíti immunképességét, a kizárás képességét, eleve halálra van ítélve. Vagyis egy organizmus fennmaradásához szervesen hozzátartozik a szelektív nyitás/zárás képessége. Ez a törvényszerűség hasonlóképpen működik az emberi közösségek esetében is. Közösségi létünk elkerülhetetlen sajátossága a nyitottság és zártság megfelelő egyensúlya, ami csak a nemzet szabadsága esetén biztosított. Hazánk szomorú demográfiai helyzetét látva sajnos szó szerint igazzá vált a Kossuth-nóta sora, miszerint „elfogyott a regimentje.” Mert valóban fogyóban a magyarság és általában véve kevés az igaz, hazájáért tenni akaró ember.

Kossuth Lajos (1802-1894) síremléke Gerster Kálmán tervei szerint épült, a szobrok Stróbl Alajos alkotásai, míg belső tereinek megmunkálása Róth Miksa műve. Az építmény tetejét a magyar szabadság allegorikus alakja díszíti, a bejárat fölött pedig a szabadságharc bukása miatt búslakodó Hungária mészkőszobra áll. A Fiumei úti temető legjelentősebb síremlékében a Kossuth család több tagja nyugszik – Kossuth Lajos mellett felesége, Meszlényi Terézia, két fia, Kossuth Lajos Tivadar és Ferenc, lánya, Kossuth Vilma, nővére, Ruttkayné Kossuth Lujza és menye, Kossuth Ferencné Kvassay Mária.

Lovász Ádám
Magyar Patrióták Közössége
© 2015. december 11.