Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Egye­sü­le­tünk tel­jes neve: Magyar Pat­ri­ó­ták Közös­sé­ge

Pos­ta­cí­münk: H-1222 Buda­pest XXII. ker., Komá­ro­mi út 13/B.

E-mail: info@magyarpatriotak.hu, magyarpatriotak@gmail.com

Facebook http://www.facebook.com/magyarpatriotak/ YouTube http://www.youtube.com/channel/UCQQ488iVqpASqvXSR8aVGTw

Írjon nekünk!

Név (köte­le­ző)

Email cím (köte­le­ző)

Tárgy

Üze­net

Az Adat­vé­del­mi tájé­koz­ta­tó­ban fog­lal­ta­kat elol­vas­tam és elfo­ga­dom.

Ha fel­irat­ko­zik hír­le­ve­lünk­re, azzal elfo­gad­ja, hogy a Pat­ri­ó­ták Kró­ni­ká­ján kívül érte­sí­tést kap az egye­sü­let kez­de­mé­nye­zé­se­i­ről, fel­hí­vá­sa­i­ról, híre­i­ről!