Hősi emlékmű Székesfehérváron
Hősi emlékmű Székesfehérváron

A Magyar Patrióták Közössége 2015 őszén vette fel tevékenységi körei közé a háborús kegyelettel való foglalkozást. Ennek keretében a Kárpát-medencében (működési területünkön) található magyar katonasírok, hősi emlékművek és hadisírok sorsával foglalkozunk. 2015. október 1-jétől Csordás Gergő Csaba egyesületünk háborús kegyeletért felelős megbízottja.

„A hazában a hazáért elhunytak fölött virrasszon a béke angyala.” (Páter Sujánszky Euszták)

Fennállásunk első két évében a Kárpát-medencében járva egyre több olyan üggyel kerültünk kapcsolatba, amelyek a háborús kegyelet tárgykörébe illeszkednek. 2014 őszén az 1849-es szenttamási csata és az 1944-45-ös bácskai magyarellenes vérengzések halottjaiból emelt bácsföldvári Csont-halomnál jártunk. 2015 tavaszán egészen váratlanul egy elfeledett, I. világháborúban hősi halált halt magyar katona – sajnos meggyalázott – sírjára bukkantunk a felvidéki Magyarraszlavicán. Egyesületünk elhatározta, hogy a jövőben következetesen fog az éppen száz éve lezajlott nagy háborúban elesettek tiszteletére állított hősi emlékművekkel foglalkozni. 2015 nyarán Erdély legkeletibb falujában, Sósmezőn jártunk, ahol az Ojtozi-szorosban elesett katonák méltatlan sírhelyét kerestük fel.

Egyesületünk feladatai:

 • a magyar hadisírok rendszeres felkeresése, koszorúzás
 • megemlékezés a Magyar Hősök Emlékünnepéről (minden május utolsó vasárnapja)
 • a jelentősebb magyar katonatemetők, értékes hősi emlékművek beemelése a köztudatba, hogy azok emlékhelyekké, zarándokhelyekké váljanak
 • a magyar hősi emlékművek dokumentációja, állami védelmük előmozdítása
 • dokumentáció, állapotfelmérés a határon túli haditemetők esetében
 • kapcsolattartás a hadisír-gondozásért felelős hivatalos állami szervvel
Magyar haditemető Kőrösmezőn (Kárpátalja)
Magyar haditemető Kőrösmezőn (Kárpátalja)

Alapfogalmak:

 • Magyar hadisír: Magyar háborús elesettek egyedi vagy tömegsírjai, melyek önállóan, vagy temetőkben, illetve azok parcelláiban találhatók. Háborús elesettnek azok minősülnek, akik a magyar állam fegyveres erőinek tagjaiként hadiesemények során elestek, vagy hadifogságban meghaltak. A nemzetközi egyezmények általában háborús elesettnek ismerik el azokat a polgári személyeket is, akiket a világháborúk következtében letartóztattak, internáltak vagy deportáltak, illetőleg kivégeztek.
 • Haditemető: Olyan temető vagy sírkert, amelyben hadisírok találhatóak.
 • Hősi emlékmű: Háborús elesettek emlékére emelt emlékművek, emléktáblák és emlékjelek.
Magyar hadisírok Kőrösmezőn (Kárpátalja)
Magyar hadisírok Kőrösmezőn (Kárpátalja)

Eddigi írásaink háborús kegyelet tárgykörében

Koszorúzás a Magyar Hősök Emlékünnepén
2017. május 28.

Kedvező fordulat az ojtozi haditemető ügyében
2017. március 25.

2017 az első világháborús emlékművek éve
2017. január 9.

Történelmi emlékhelyeket kerestünk fel
2015. december 2.

Pusztelnik honvéd ezredes sírja Újbányán
2015. november 30.

A Nagysallón vívott győztes ütközet 1848/49-es honvéd emlékművének felújítása és újraszentelése Léván
2015. október 6.

A sósmezői haditemető igaz története – Írta: Illésfalvi Péter történész
2015 szeptembere

Fejlemények a sósmezői haditemető ügyében
2015. szeptember 20.

Hadisír-asszimiláció az Ojtozi-szorosban
2015. július 23.

Halottaink meggyalázva nem nyugodhatnak!
2015. április 27.

Halottak napi zarándoklat a Délvidékre
2014. november 6.

Hősi emlékmű Pesthidegkúton
Hősi emlékmű Pesthidegkúton

Hadisír-egyezmények szövegei a Magyarországgal szomszédos államokkal

 • magyar-román hadisír egyezmény(94/2008. (IV. 23.)) Korm. rendelet) [forrás: http://net.jogtar.hu/]
 • magyar-ukrán hadisír egyezmény (216/1998. (XII. 30.)) Korm. rendelet) [forrás: http://net.jogtar.hu/]
 • magyar-szlovén hadisír egyezmény (309/2007. (XI. 15.)) Korm. rendelet) [forrás: http://net.jogtar.hu/]
 • Szlovákiával, Szerbiával és Horvátországgal máig nincs a hadisírok rendezéséről szóló megállapodásunk!