2017. szeptember 16-án a felvidéki zoboraljai Alsóbodokon gróf Esterházy János mártírsorsú politikus hamvai a gróf végakaratát teljesítve kegyeleti megemlékezés keretében végső nyugalomra leltek a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában – 70 évvel halálra ítélését és 60 évvel a csehországi Mirov börtönében történt elhunytát követően. A szentmisén részt vett Esterházy-Malfatti Alice, gróf Esterházy János lánya, valamint unokája Giovanni Esterházy-Malfatti János, aki köszönetet nyilvánított a kápolnát létrehozó Paulisz Boldizsárnak, valamint a zarándokok nagy tömegének. A szentmise főcelebránsai Bíró László tábori püspök, Marek Jędraszewski krakkói érsek, František Rábek szlovákiai tábori püspök, valamint Gyurcsó Zoltán püspöki helynök voltak. A lélekemelő és lélekerősítő rendezvény igazi magyar-magyar találkozó volt, ahol több ezer zarándok vett részt úgy Felvidékről, mint az anyaországból, sőt Lengyelországból is.

A Magyar Patrióták Közössége és a Magyar Nemzetőrség nevében koszorút helyezett el a kápolnában gróf Esterházy János urnája mellett tagtársunk, Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr vezérőrnagy.

Magyar Patrióták Közössége © 2017. szeptember 24.