Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának
.” (Kodály Zoltán)

Az egyesület céljai

 1. Az egyesület célja az ország kulturális, természeti, épített és népi örökségének, kincseinek védelme. Célja az állam ezirányú tevékenységének ellenőrzése és együttműködés vele, valamint minden olyan szervezettel, amelyek az eredményes működést elősegítik. Alapelvünk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit megbecsülő, jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom legyen.
 2. Az Egyesület célja a nemzet közös örökségének – így különösen a magyar kulturális értékeknek és történelmünk emlékeinek – megóvása, bemutatása és népszerűsítése, vagy legalább megörökítése.
 3. Szülőföldünk, a magyar táj oltalmazása, természeti kincseink és nemzeti értékeink megőrzése az Egyesület fontos törekvése.
 4. Célunknak tekintjük a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését, lelki és szellemi egyesítését.
 5. Elősegítjük a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek fennmaradását és fejlődését, támogatjuk magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, szülőföldön való boldogulásukat.
 6. Célunk a magyar múlt feltárása és mindenki számára megismerhetővé tétele, a múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szövetség jegyében.
 7. Célunk, hogy szabadságunk és függetlenségünk védelmezése, valamint az ország nemzeti, kulturális és vallási arculatának megőrzése érdekében a magyar nemzetet és szülőföldünket megóvjuk a globalizáció veszélyeitől.
 8. Törekszünk arra, hogy felkeltsük az érdeklődést a Közösség céljai iránt, valamint arra, hogy az Egyesület tevékenységeibe a jövő nemzedéket bevonjuk.

Működésünk

Legyünk hűek gyökereinkhez!

Egyesületünk a magyar kultúra és hagyományos értékeink megóvása érdekében sokszínű tevékenységet folytat. Feladatunknak érezzük közös értékeink megóvását, legyenek ezek kulturális, történelmi vagy természeti-táji kincsek. Ezek között is kiemelt helyet foglal el épített örökségünk.

A Magyar Patrióták Közössége egyik legfontosabb tevékenysége a kulturális örökség megőrzése vagy legalább dokumentálása és bemutatása, ideértve a népművészet megismerését és a hagyománymentést. Ennek érdekében kutatási tevékenységet is folytatunk.

A Magyar Patrióták Közössége rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket, megemlékezéseket, továbbá tanulmányutakat és szabadidős programokat is tartunk. Eközben is elősegítjük a velünk azonos értékrendet valló emberek összefogását, vállaljuk közös érdekeink meghatározását és képviseletét. Különösen a fiatal nemzedéket szeretnénk ebbe a cselekvésbe minél inkább bekapcsolni.

A XXI. század kihívása: a kultúránkat újra meg kell védenünk

A magyarságot nem lehet aktuálisan fennálló államhatárok közé szorítani, ezért mi a teljes magyar közösséget kívánjuk képviselni. Élénk kapcsolatot tartunk határon túli magyar közösségekkel és mi is cselekszünk annak érdekében, hogy a nemzet egysége újra létrejöhessen.

Civil szervezet vagyunk, valljuk a nemzet egységét – éppen ezért egyesületünk nem vesz részt a pártpolitikai vitákban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy eszmeiségünknek megfelelő követeléseket ne támasztanánk a mindenkori kormányzattal szemben. Az értékmentés mellett éppúgy feladatunknak tekintjük, hogy figyelmeztessünk a társadalmi problémákra, azokról felvilágosítást végezzünk. (Pl. globalizáció jelentette kihívások, vidék elsorvadása, a hagyományos városi funkciók elhalása.)

Tevékenységeink és feladataink

 1. Kulturális örökség megmentése – műemlékvédelem, örökségünk megőrzése, dokumentálása és bemutatása, kulturális estek szervezése.
 2. Ismeretterjesztés, értékek felkutatása és bemutatása publikációk, honismereti tanulmányi utak formájában, tematikus rendezvények.
 3. Történeti értékeink megmentése, újjáélesztése – alkotmányos alapértékek, történelmi emlékek gondozása, megemlékezések, ünnepségek.
 4. Tevékeny fellépés értékeink és a nemzeti érdek védelmében – érdekképviselet, érdekek és célok megfogalmazása, közösségi megmozdulások szervezése, figyelmeztetés a társadalmi problémákra.
 5. Kapcsolattartás határon túli közösségekkel – a kulturális nemzetegyesítés folyamatának elősegítése.
 6. Szórványprogram – határon túli magyar szórványközösségek látogatása, biztatása és kutatása, részvétel a csángó keresztszülő-programban.
 7. Fellépés a nemzeti kultúrákat felszámolni készülő globalista törekvések ellen.

Csatlakozzon munkánkhoz! Legyen Ön is tagunk!