Állásfoglalás

A Magyar Patrióták Közössége üdvözli a kormány azon szándékát, miszerint az állam újjá kívánja építeni a Budai Királyi Várat. A budai várpalota Magyarország legfontosabb műemléke, közel nyolcszáz éves történelme során a magyar államiság és szuverenitás szimbólumává vált. Itt volt Zsigmond király legendás központja, Mátyás meseszerű reneszánsz palotája a híres könyvtárral; az 1686-ban, 1849-ben és 1944-45-ben vívott küzdelmek színtereként a magyar történelmi emlékezet eszmei középpontja, európai jelentőségű műemlékünk.

Háború előtti alakjában tündökölve a XIX. századi magyar alkotóművészet csúcsteljesítménye volt, Európa egyik legszebb királyi palotájának tartották. Sajnos, a háború után kiépült bolsevik politikai rendszer – a „múltat végképp eltörölni” filozófia jegyében – a felismerhetetlenségig átalakította, építészeti értékeitől megfosztotta.

Éppen ezért a Budai Királyi Vár helyreállítását – ami több éve szorgalmazott célkitűzésünk – szükségesnek, hasznosnak és időszerűnek tartjuk. Mivel a 2014-2024 közti időszakra tervezett újjáépítésről csupán a Magyar Távirati Iroda híreiből értesültünk, így részleteket még nem tudunk.

Egyesületünk a Budavári Palota homlokzatának és külső építészeti elemeinek (eredeti kupola, tetején a Szent Korona másolatával) 1945 előtti, Hauszmann Alajos-féle állapot szerinti teljes helyreállításával ért egyet. A belső terek, a palotához egykor tartozott melléképületek rekonstruálásával kapcsolatos, valamint a teljes budai Várnegyedet érintő javaslatainkról egyesületünk erre a célra létrehozott bizottsága fog tanulmányt készíteni.

Olyan funkciót kell találni az épületnek, amely méltó a Királyi Vár nyolcszáz éves történelméhez, nemzeti jelkép mivoltához. Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Várat minden szempontból mint nyolcszáz éves történeti-nemzeti emlékhelyet kell kezelni. A felújítás részleteiről és az üzemeltetés kérdéseiről szóló javaslatainkat később fogjuk megküldeni a kormányzat részére.

Magyar Patrióták Közössége ©Budapest, 2014. június 7.