A hagyományos értékrendet valló Magyar Patrióták Közössége a tradíciók megmaradása, a magyarság által létrehozott értékek megóvása és gyarapítása érdekében jött létre.

A Magyar Patrióták Közössége az egész Kárpát-medencében tevékenykedik annak érdekében, hogy céljaink minél teljesebben megvalósulhassanak. Különösen fontos számunkra a nemzeti emlékhelyek látogatása és a szórvány magyar emlékeinek megóvása. Működésünk az önkéntesség elvén nyugszik. Alapítóink, tagjaink többsége fiatal, az egyesület átlagéletkora körülbelül 30 év. Összejöveteleinket elsősorban Budapesten tartjuk.

A magyar (kulturális) örökség megóvásának fontosságát talán Wass Albert szavaival fogalmazhatjuk meg legpontosabban:
A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.

Küldetési nyilatkozatunk így szól:
„A Magyar Patrióták Közössége a Haza értékeinek oltalmazására alakult meg, különös tekintettel kulturális, épített és népi örökségünkre, természeti kincseinkre és nemzeti értékeinkre. Feladatunk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit megbecsülő és jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom legyen.”

Nevünkről

A Magyar Patrióták Közössége nevet tudatosan választottuk. A Pátria – latin eredetű – szó jelentése (’haza’) a magyar nyelvben összekapcsolódik Rákóczi Ferenccel, a szabadságharcokkal, az egész történelmünkkel. A Hazáért, a Haza értékeiért kívánunk tenni. Mindez egy olyan hívó szó is egyben, amelyet egyelőre egyetlen politikai párt sem tett magáévá, le nem járatott. A Közösség nevünkben kifejezi azt, hogy ez az egyesület valóban egy élő közösség kíván lenni – önmagában is egy érték, a tagok közös műhelye.

Alapítóink

A Magyar Patrióták Közösségének létrejöttét 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján mondták ki a budai várban, a koronázó (Mátyás-) templom mellett, Szent István szobránál nemzeti értékeinkért felelősséget viselő honpolgárok. Maga az egyesület megalapítása a budai rendi országgyűlések helyszínén, a régi budavári országház épületében történt, az Országház utcában.
Hazánkban nagyon sok a tennivaló. Bízunk benne, hogy munkánkat a jövőben az eddigieknél is alaposabban, hatékonyabban tudjuk végezni. Ha szervezetünk elnyerte tetszését, kérjük támogassa a Magyar Patrióták Közösségét, lépjen be tagságunkba!