Nemzeti emlékhelyeink

Kinek a földön nincsen hazája, annak az égben sincsen szállása.
(II. Rákóczi Ferenc)

40 év kommunizmus és 20 év globalista fogyasztói ideológia működése során mérhetetlenül leépült a magyar nép körében a történelmi emlékek megbecsülése, a közösen megélt múlt tisztelete. Szeretnénk, ha nemzetünkben újra kialakulna és meggyökeresedne az emlékezés kultúrája, ennek érdekében az alábbi célokat tűztük ki magunk elé:

  • meg kell látogatnunk nemzeti és történelmi emlékhelyeinket, azokat be kell mutatni, hogy a jó példát minél többen követhessék
  • fel kell kutatni azokat a nemzeti és történelmi emlékhelyeket, amelyek a ma élő emberek körében kevésbé ismertek
  • emlékhelyeinkről kiadványt szeretnénk megjelentetni Magyar emlékhelyek címmel
  • célunk, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyek minél nagyobb számban állami elismerést nyerjenek, karbantartásukra a magyar állam szánjon anyagi forrást
  • szeretnénk, ha a határon túli magyar nemzeti és történelmi emlékhelyek is valamilyen formában elismerést nyernének
  • ebbe a munkába elsősorban a fiatal nemzedéket kell bevonnunk

Az emlékezés kultúrája azt is magába foglalja, hogy rendszeresen megemlékezünk nagyjainkról, nevezetes történelmi eseményeinkről. Ennek kettős célja van: egyrészt ezáltal minél többekkel megismertethetjük a valós magyar történelem lényegét, valamint közelebb hozzuk a kor emberét az elődök szellemiségéhez. Látnia kell a felnövekvő generációknak, hogy régen még léteztek államférfiak, akik az eszméért és a hazaszeretetért lelkesedtek, megalkuvás nélkül.

Miket tekintünk nemzeti-történelmi emlékhelynek? Sok száz olyan térbeli pontja van a Kárpát-medencének, amelyhez valamely nevezetes történelmi esemény fűződik. Ezek nagyon sokfélék: a nándorfehérvári diadal helyszínétől kezdve az egri váron és a mohácsi csata emlékparkján át a székelyek szent hegyéig, az 1801 méter magas Madarasi-Hargita kopjafákkal és keresztekkel díszített ormáig. Legyenek ezek a történelmi helyek a magyarság találkozóhelyei!

Kezdeményezni kell a jelenleg elhanyagolt, fontos közössége emlékhelyet felújítását, rendbetételét. Sajnos Budapest is bővelkedik az ilyen közösségi terekben. Különösen a Batthyány-örökmécses környezete megalázó: az első felelős magyar miniszterelnök mártírhalálának helyszíne ma egy aszfaltozott gépkocsiparkoló…

Minden Magyarok Kápolnája (Buda vára)
Minden Magyarok
ápolnája (Buda vára)
Koszorúzás Hunyadi János sírhelyénél, Gyulafehérváron
Koszorúzás Hunyadi János sírhelyénél, Gyulafehérváron