Hősi emlékmű Székesfehérváron
Hősi emlékmű Székesfehérváron

A Magyar Patrióták Közössége 2015 őszén vette fel tevékenységi körei közé a háborús kegyelettel való foglalkozást. Ennek keretében a Kárpát-medencében (működési területünkön) található magyar katonasírok, hősi emlékművek és hadisírok sorsával foglalkozunk. 2015. október 1-jétől Csordás Gergő Csaba egyesületünk háborús kegyeletért felelős megbízottja.

„A hazában a hazáért elhunytak fölött virrasszon a béke angyala.” (Páter Sujánszky Euszták)

Fennállásunk első két évében a Kárpát-medencében járva egyre több olyan üggyel kerültünk kapcsolatba, amelyek a háborús kegyelet tárgykörébe illeszkednek. 2014 őszén az 1849-es szenttamási csata és az 1944-45-ös bácskai magyarellenes vérengzések halottjaiból emelt bácsföldvári Csont-halomnál jártunk. 2015 tavaszán egészen váratlanul egy elfeledett, I. világháborúban hősi halált halt magyar katona – sajnos meggyalázott – sírjára bukkantunk a felvidéki Magyarraszlavicán. Egyesületünk elhatározta, hogy a jövőben következetesen fog az éppen száz éve lezajlott nagy háborúban elesettek tiszteletére állított hősi emlékművekkel foglalkozni. 2015 nyarán Erdély legkeletibb falujában, Sósmezőn jártunk, ahol az Ojtozi-szorosban elesett katonák méltatlan sírhelyét kerestük fel.

Egyesületünk feladatai:

 • a magyar hadisírok rendszeres felkeresése, koszorúzás
 • megemlékezés a Magyar Hősök Emlékünnepéről (minden május utolsó vasárnapja)
 • a jelentősebb magyar katonatemetők, értékes hősi emlékművek beemelése a köztudatba, hogy azok emlékhelyekké, zarándokhelyekké váljanak
 • a magyar hősi emlékművek dokumentációja, állami védelmük előmozdítása
 • dokumentáció, állapotfelmérés a határon túli haditemetők esetében
 • kapcsolattartás a hadisír-gondozásért felelős hivatalos állami szervvel
Magyar haditemető Kőrösmezőn (Kárpátalja)
Magyar haditemető Kőrösmezőn (Kárpátalja)

Alapfogalmak:

 • Magyar hadisír: Magyar háborús elesettek egyedi vagy tömegsírjai, melyek önállóan, vagy temetőkben, illetve azok parcelláiban találhatók. Háborús elesettnek azok minősülnek, akik a magyar állam fegyveres erőinek tagjaiként hadiesemények során elestek, vagy hadifogságban meghaltak. A nemzetközi egyezmények általában háborús elesettnek ismerik el azokat a polgári személyeket is, akiket a világháborúk következtében letartóztattak, internáltak vagy deportáltak, illetőleg kivégeztek.
 • Haditemető: Olyan temető vagy sírkert, amelyben hadisírok találhatóak.
 • Hősi emlékmű: Háborús elesettek emlékére emelt emlékművek, emléktáblák és emlékjelek.
Magyar hadisírok Kőrösmezőn (Kárpátalja)
Magyar hadisírok Kőrösmezőn (Kárpátalja)

Eddigi írásaink háborús kegyelet tárgykörében

Feltöltés alatt…

Hősi emlékmű Pesthidegkúton
Hősi emlékmű Pesthidegkúton

Hadisír-egyezmények szövegei a Magyarországgal szomszédos államokkal

 • magyar-román hadisír egyezmény(94/2008. (IV. 23.)) Korm. rendelet) [forrás: http://net.jogtar.hu/]
 • magyar-ukrán hadisír egyezmény (216/1998. (XII. 30.)) Korm. rendelet) [forrás: http://net.jogtar.hu/]
 • magyar-szlovén hadisír egyezmény (309/2007. (XI. 15.)) Korm. rendelet) [forrás: http://net.jogtar.hu/]
 • Szlovákiával, Szerbiával és Horvátországgal máig nincs a hadisírok rendezéséről szóló megállapodásunk!