Mentsük meg a bánsági templomokat!

A Magyar Patrióták Közössége 2014 nyarán hívta fel a figyelmet arra, hogy a nagybecskereki püspökség (Délvidék, ma Szerbia) a kevés hívekkel rendelkező szórványbeli templomok lerombolását tervezi. Az erről szóló döntést maga a püspökség tette fel saját hivatalos honlapjára. A helyi közösségek és értékek ilyen nyílt és önkéntes feladásával korábban még nem találkoztunk. Egyesületünk megkongatta a vészharangokat, hogy felhívjuk a társadalom és a döntéshozók figyelmét a nehéz helyzetbe került bánsági templomok sorsára. Azóta több alkalommal is látogatást tettünk a lebontás vagy pusztulni hagyás által fenyegetett templomoknál, és dokumentáltuk azokat.

Különösen három helyszín, Szerbcsernye, Párdány és Módos vált közismertté. Egyesületünk fellépésének köszönhetően azóta a magyar kormányszervek is foglalkoznak az üggyel, és a magyar állam segítségét is felajánlották. Reményeink szerint Szerbcsernye és Párdány templomában a legsürgősebb felújítási munkálatokat nemsokára megkezdik.

Jelentés a bánsági templomokról

A Magyar Patrióták Közössége 2014-ben és 2015-ben bejárta azokat a helyszíneket, melyek az egyházmegye (egyébként hivatalosan máig vissza nem vont) “bontáslistáján” szerepelnek. Mivel ezeket a templomokat idáig a közérdeklődés és a szakma figyelme elkerülte, egyesületünk kidolgozta az egyes épületek leírását, bemutatását, valamint feldolgozta az egyes települések helytörténetét. Ezt a feladatot (akárcsak többi tevékenységünket) önkéntesen, javadalmazás nélkül láttuk el. Az bánsági templomokról készített tanulmányunkat 2015 decemberében hoztuk nyilvánosságra.

A jelentést itt töltheti le.

Képek a veszélyeztetett templomokról

Egyesületünk 2014 és 2015 során fényképesen dokumentálta azokat a műemléki értékű templomokat, melyeket a nagybecskereki egyházvezetés lebontással fenyegetett. A főbb helyszínekről készített szakszerű fényképes dokumentációt közkinccsé tettük, a képgyűjteményeket az alábbi albumokra kattintva lehet böngészni.​

Módosi Nagyboldogasszony-templom (épült: 1911) Szerbcsernye Szent József temploma (épült: 1808/1868) Párdányi Nepomuki Szent János-templom (épült: 1804)
Perlaszi Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása-templom (épült: 1777) Galagonyási Szent Anna-templom (épült: 1841)

További tervek

A Magyar Patrióták Közössége a jövőben is figyelemmel kíséri a bánsági templomok sorsát. Évente egyszer felkeresünk minden helyszínt, a változások ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy 2014-ről 2015-re a legtöbb templom állapota tovább romlott. Fontos célunk, hogy a magyar kormány számottevő pénzösszeget különítsen el a rossz állapotú Kárpát-medencei magyar templomok javítására.